HÅLLBART EVENEMANG
Enkelt & inspirerande
- Utan att ta bort allvaret -
Ett webbaserat verktyg för dig som vill arrangera mer hållbara möten, konferenser, festivaler, konserter, kongresser, idrottsevenemang eller varför inte kick-offer?Hållbart evenemang är ett verktyg som gör hållbarhet enkelt, kul och kommunikativt!

Färdig struktur

Verktyget fångar in olika dimensioner av hållbarhet genom att strukturerat dela in miljömässiga och sociala aspekter samt hur hållbarhetsarbetet organiseras. Varje aspekt är kopplade till De Globala Målen.

Ta del av andras svar

I verktyget lämnas du aldrig utan hjälp. Du kan läsa mer om varje fråga och även ta del av andra arrangörers svar under respektive fråga.

Visa upp

När du känner dig nöjd med dina svar kan du välja att publicera dem på Hållbart Evenemangs webbsida.
Hållbart evenemang är ett verktyg för arrangörer som vill bidra till en hållbar utveckling

1 licens - många möjligheter

Som arrangör väljer du att hantera ett eller flera evenemang i din licens. Beroende på hur många evenemang du hanterar kostar det olika. Oavsett hur många evenemang du vill hantera ingår följande i 1 licens:

- Tillgång till verktyget i 12 månader
- Genomgång av verktyget över telefon/skype

Dela ut licenser till andra

Vill du dela ut licenser till andra arrangörer? Vi har redan idag sådana samarbeten och det innebär att du blir administratör som kan dela ut licenser och ha koll på deras arbete.

Kontakta oss för en offert.